Προσέλευση στο σχολείο

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι θα μπορείτε να προσέρχεστε στο Σχολείο για να πάρετε βιβλία και/ή προσωπικά είδη των παιδιών που τυχόν έχουν αφήσει εκεί ή για χορήγηση βεβαιώσεων κατά τις ώρες 9:30 - 12:30, Δευτέρα έως Παρασκευή. Κατά την παραμονή σας στο χώρο, παρακαλείσθε να κρατάτε τις απαραίτητες αποστάσεις και να τηρείτε τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.

Από τη Διεύθυνση των Σχολείων